Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Prevalença de tabaquisme a Catalunya, 2013

 In Publicacions

S’acaben de conèixer els principals resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) corresponents a l’any 2013. L’ESCA informa, des de l’any 1994, de la distribució dels principals determinants de la salut de la població de Catalunya, incloent el consum de tabac. L’ESCA 2013 va incloure una mostra representativa de 4.830 persones (2.427 homes i 2.403 dones) de la població de Catalunya.

L’ESCA mostra que, l’any 2013, el 26,5% de les persones de 15 anys i més són fumadores (diàries o ocasionals), el 32,2% dels homes i el 20,9% de les dones (Figura 1). Els homes tenen prevalences de tabaquisme superiors a les dones en totes les edats, amb percentatges similars en els joves de 15 a 24 anys però ben diferents en els grups de més edat (Figura 2).

Figura 1. Prevalença (%) del consum de tabac en la població de 15 i més anys, per sexe, Catalunya 2013. 

 

 Figura 2. Prevalença (%) de consum de tabac (diari i ocasional) en la població de 15 i més anys, per edat i sexe, Catalunya 2013.

 

 

Des de l’any 1990, la prevalença de fumadors ha disminuït, especialment  entre els homes, però també en les dones des de l’any 2002 (Figura 3). 

Figura 3. Tendència dela prevalença (%) de consum de tabac (diari i ocasional) enla població de 15 i més anys, per sexe, Catalunya, 1990-2013.

 

Esteve Saltó, Direcció general de planificació i recerca en salut, Departament de Salut.

Esteve Fernández, Unitat de Control del Tabac, Institut Català d’Oncologia

 

El text i les figures originals pertanyen al document «Enquesta de salut de Catalunya 2013. Informe dels principals resultats» elaborat per la Direcció general de planificació i recerca en salut, Departament de Salut.

Recent Posts
Contacta amb nosaltres

Envia'ns una consulta i et respondre'm el més aviat possible.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search