Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type


1. Patrocini

La Unitat de Control del Tabaquisme (UCT) està finançada principalment per l’Institut Català d’Oncologia i el Departament de Salut, junt amb finançament finalista per projectes de recerca o d’intervenció provinents d’institucions públiques (Instituto de Salud Carlos III; Unió Europea, programes FP7, H2020; AGAUR, Generalitat de Catalunya) o privades (Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya, Fundació la Marató de TV3; Global Bridges).

2. Confidencialitat

Estem obligats a garantir els mecanismes adequats per evitar la intromissió aliena en les dades que l’usuari ha confiat als professionals de la UCT, per exemple utilitzant l’encriptació. Garantim que la comunicació a través d’aquest web es porti a terme amb els usuaris (professionals i ciutadans) i no amb un suplantador tenint en compte les limitacions ètico-legals de la confidencialitat.

3. Consentiment informat

En els casos que sigui necessari, estem obligats a presentar a l’usuari les condicions d’ús/tractament d’aquest portal per que lliurament les accepti o no. Guardarem una còpia d’aquesta acceptació. També informarem puntualment sobre el temps en el qual s’emmagatzemarà la informació i si és o no objecte d’una investigació.

4. Estàndards de procediment operatiu

Límits i riscos. Tenim un pla de treball estandaritzat que emmarquen la nostra pràctica clínica i investigadora en el marc de la capacitació professional, l’evidència científica i els codis deontològics i ètics.

5. Qualitat

En cas de recomanar intervencions, és obligatori que aquestes siguin efectives, que les informacions utilitzades com a font, tinguin una alta qualitat i que es puguin contrastar.

6. Adhesió

En cas de recomanar tractaments, només seran recomanats aquells que s’han demostrat més eficaços, de primera línia, per a la problemàtica que es tracta , posant sempre la salut del pacient i la seva millora per sobre de qualsevol altre possible objectiu.

7. Pràctica comercial

Actualment la UCT NO COL·LABORA amb cap empresa comercial i, per tant, no hi ha cap informació que pugui ser considerada com a publicitat. En el cas d’incloure altres patrocinadors diferents dels ja explicitats aquests seran clarament identificats i es mantindrà una política d’independència clara i objectiva, diferenciant suficientment la informació clínica de l’educacional i de la promocional i en cap cas es permetrà als anunciants decidir o modificar el contingut editorial. El material publicitari serà clarament definit amb la paraula «Publicitat» en un lloc fàcilment visible.

8. Seguirem estrictament les lleis espanyoles i catalanes

Llocs de referència de la pràctica clínica de la UCT. Ens adherim als codis ètics de la pràctica clínica en general de tots els diferents professionals de la salut participants en aquest web.


 

Contacta amb nosaltres

Envia'ns una consulta i et respondre'm el més aviat possible.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search