Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

El fum ambiental del tabac, un enemic per a la nostra salut física… i psíquica

 In Projectes, Publicacions

Ja fa dècades que sabem que el consum de tabac és perjudicial per a la salut i la magnitud d’aquest dany. Sabem que és la primera causa de mortalitat i morbiditat evitable en els països desenvolupats. Més recentment, es va descobrir que aquest dany no només afectava als consumidors si no també als que estaven exposats al fum ambiental del tabac (FAT), els fumadors passius. Després d’un període d’escepticisme davant els primers indicis actualment ja hi ha molta evidència de l’efecte perjudicial del FAT per a la salut dels adults i els infants. Ara, quan semblava que ja havíem descobert totes les maneres amb les que el tabac pot perjudicar-nos comencen a aparèixer indicis de que l’exposició al FAT també pot afectar al benestar psicològic.

A la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia en col·laboració amb altres col·legues hem analitzat dades representatives de la població espanyola, extretes de l’Encuesta Nacional de Salud de España 2012 amb l’objectiu d’examinar l’associació entre l’exposició al FAT a la llar i el malestar psicològic.

Vàrem utilitzar la mostra de mai fumadors (n=11.214), excloent fumadors i exfumadors per a evitar potencials efectes residuals del tabac en el malestar psicològic. El malestar psicològic es va mesurar amb el Qüestionari de Goldberg i l’exposició al fum de tabac actual a la llar fou autorreportada per hores d’exposició.

El 9,7% de la mostra deia estar exposada al FAT a la llar. La proporció de persones amb malestar psicològic (puntuació ≥3 al Goldberg) va ser més elevada entre les que estaven exposades al FAT (22,7%) que en les persones que vivien en llars lliures de fum (18,9%). Aquestes diferències significatives es mantenien sense gaire canvi quan s’estratificava per diverses variables sociodemogràfiques, de salut i d’estil de vida com per exemple el sexe, l’edat, l’estat civil, el nivell socioeconòmic, la salut general percebuda, la presencia d’alguna malaltia crònica i el consum d’alcohol.

Els pocs estudis publicats fins a la data, inclòs un de longitudinal, reporten resultats en la mateixa direcció. El perquè d’aquesta associació no se sap del cert però s’hipotetitza que la nicotina que s’inhala a través del FAT tindria els mateixos efectes que la nicotina del tabac fumat. L’exposició a llarg termini al FAT pot conduir a alteracions de la dopamina al sistema nerviós central, tot augmentant la probabilitat de depressió i ansietat.

Aquests resultats ens reforcen en el compromís que hem de tenir tots de protegir del FAT tots els ambients tancats i semitancats, públics i privats, no només per protegir la nostra salut física… sinó també la nostra salut psíquica.

L’article té lliure accés fins el 12 d’agost del 2015 a través de l’enllaç: http://authors.elsevier.com/a/1RFBd15hbQDgJd. També el podeu demanar per email a sensefum@iconcologia.net

Dra. Montse Ballbè
Unitat de Control del Tabac. Institut Català d’Oncologia. Centre Col·laborador de l’OMS per a control del tabac.

Foto portada: https://goo.gl/1t2HV2

Recent Posts
Contacta amb nosaltres

Envia'ns una consulta i et respondre'm el més aviat possible.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search