Crónica del segundo ICO-WHO Symposium 2014

[enlace a los vídeos de las conferencias] El pasado 18 de julio tuvo lugar en la sala de actos “Pau Viladiu” del Institut Català d’Oncologia (ICO) de L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, la [...]

Second ICO-WHO Symposium: a chronicle

[link to the videos of the conferences] On July 18th, the Auditorium «Pau Viladiu» of the Catalan Institute of Oncology (ICO) in L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, welcomed to [...]

Crònica de l’ICO-WHO Symposium 2014

[enllaç als vídeos de les conferències] El passat 18 de juliol va tenir lloc a la sala d’actes «Pau Viladiu» de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de L’Hospitalet de [...]

Prevalença de tabaquisme a Catalunya, 2013

S’acaben de conèixer els principals resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) corresponents a l’any 2013. L’ESCA informa, des de l’any 1994, de la [...]