Kick off meeting of the “ISCI_SEC” project in Barcelona

An online brief intervention training designed by the Catalan Institute of Oncology (ICO), which is based on the latest guidelines for treating hospitalized patients. Distant learning is more [...]

L’estudi ECTEC posa de manifest la necessitat d’aprofundir en la formació en el tractament del tabaquisme en els estudis d’infermeria

L’estudi «Consum de Tabac en Estudiants del Grau d’Infermeria a Catalunya” (ECTEC) s’ha realitzat entre més de 4 mil alumnes de les 15 d’escoles universitàries d’infermeria de [...]