Centres sanitaris i cigarretes electròniques

Posicionament de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i de la Xarxa d’Atenció Primària sense Fum sobre l’ús de les cigarretes electròniques en els centres sanitaris. Barcelona, [...]

Health care centres and e-cigarettes

Statement of the Catalan Network of Smoke-free Hospitals and the Network of Smoke-free primary health care on the use of electronic cigarettes in health care centers. July 2013 [Statement_in PDF] [...]

Centros sanitarios y cigarrillos electrónicos

Posicionamiento de la Red Catalana de Hospitales sin Humo y la Red de Atención Primaria sin Humo sobre el uso de los cigarrillos electrónicos en los centros sanitarios. Julio 2013 [...]